NOVENA NA HONRA A ...
ATRÁS
San Adrián de Calvos
Santa Marta de Estacas
Santa María Nosa Señora das Milagres de Vilán
San Xoaquín e Santa Ana de Calvos
San Miguel de Ventín
San Amaro de Traspielas
San Bieito de San Vicente
San Lourenzo de Fornelos
San Bieito de Verducido
Lembranza
dos difuntos
San Caetán de Bustelos
San Bieito de Verducido
San Bieito de San Vicente
Santa María Nosa Señora dos Remedios e do Carme de Moscoso
Santa María Nosa Señora do Rosario de A Laxe
Santa María Nosa Señora das Neves de Traspielas
San Amaro
Libriño da Novena
Oración do día